مقاله سنجش فرهنگ کارگروهی با مدل تعدیل شده EFQM

سلامی ازدلی تنها
درس پژوه محترم جهت دانلود محصول با عنوان مقاله سنجش فرهنگ کارگروهی با مدل تعدیل شده EFQM بر روی دکمه دریافت فایل کلیک نمایید

سنجش فرهنگ کارگروهی
استفاده از مدل تعدیل شده EFQM

ادامه مطلب